برنامه جلسات

شرح نهج البلاغه،شرح خطبه 65
ساعت: 21:15
دوشنبه، 2 مرداد 1396 - جلسات آینده برابر تقویم
مشهد:بلوار شهید دستغیب، خیابان فرهاد، نبش فرهاد 22، موسسه بیان هدایت نور

تفسیر قرآن کریم،سوره مبارکه توبه
ساعت: 21:15
پنجشنبه، 5 مرداد 1396 - جلسات آینده برابر تقویم
مشهد:بلوار شهید دستغیب، خیابان فرهاد، نبش فرهاد 22، موسسه بیان هدایت نور