برنامه جلسات

کلیه جلسات مشهد تا تاریخ 10 اسفند تعطیل می باشد
شرح نهج البلاغه،خطبه های 110 و 111

ساعت: 06:45
شنبه، 28 بهمن 1396 تا دوشنبه، 7 اسفند 1396
اصفهان:بلوار آیینه خانه، مسجد النبی

تفسیر قرآن کریم،سوره مبارکه یونس

ساعت: 20:30
شنبه، 28 بهمن 1396 تا دوشنبه، 7 اسفند 1396
اصفهان:خیایان مسجد سید ، ساختمان قائمیه