برنامه جلسات

شرح نهج البلاغه،شرح خطبه 66
ساعت: 21:15
دوشنبه، 9 مرداد 1396
مشهد:بلوار شهید دستغیب، خیابان فرهاد، نبش فرهاد 22، موسسه بیان هدایت نور

تفسیر قرآن کریم،سوره مبارکه توبه
ساعت: 21:15
پنجشنبه، 12 مرداد 1396 - جلسات آینده برابر تقویم
مشهد:بلوار شهید دستغیب، خیابان فرهاد، نبش فرهاد 22، موسسه بیان هدایت نور