برنامه جلسات

تفسیر قرآن کریم،سوره مبارکه یس
به مناسبت ماه مبارک رمضان
ساعت: 21:30
سه شنبه، 1 خرداد 1397 تا پنجشنبه، 24 خرداد 1397
مشهد:بلوار شهید دستغیب، خیابان فرهاد، نبش فرهاد 22، موسسه بیان هدایت نور