برنامه جلسات

شرح نهج البلاغه،خطبه 84 و 85

ساعت: 21:00
چهارشنبه، 8 فروردین 1397 تا يكشنبه، 12 فروردین 1397
مشهد:بلوار شهید دستغیب، خیابان فرهاد، نبش فرهاد 22، موسسه بیان هدایت نور