تفسیر قرآن کریم،سوره مبارکه یونس
اصفهان:خیایان مسجد سید ، ساختمان قائمیه
  1. جلسه اول، شنبه، 29 مهر 1396
  2. جلسه دوم، يكشنبه، 30 مهر 1396

شرح دعای هفدهم صحیفه سجادیه
اصفهان:مسجد النبی
  1. جلسه اول، شنبه، 29 مهر 1396
  2. جلسه دوم، يكشنبه، 30 مهر 1396

شرح دعای چهاردهم صحیفه سجادیه
مشهد:بلوار شهید دستغیب، خیابان فرهاد، نبش فرهاد 22، موسسه بیان هدایت نور
  1. جلسه اول، پنجشنبه، 20 مهر 1396
  2. جلسه دوم، جمعه، 21 مهر 1396
  3. جلسه سوم، شنبه، 22 مهر 1396
  4. جلسه چهارم، يكشنبه، 23 مهر 1396