سخنرانی ویژه مهدویت
مشهد:بلوار شهید دستغیب، خیابان فرهاد، نبش فرهاد 22، موسسه بیان هدایت نور
 1. جلسه اول، پنجشنبه، 21 اردبیهشت 1396

شرح نهج البلاغه،خطبه های 62 و 63 و 64
مشهد:بلوار شهید دستغیب، خیابان فرهاد، نبش فرهاد 22، موسسه بیان هدایت نور
 1. جلسه اول، دوشنبه، 18 اردبیهشت 1396
 2. جلسه دوم، دوشنبه، 25 اردبیهشت 1396

شرح دعای 15
مشهد:بلوار شهید دستغیب، خیابان فرهاد، نبش فرهاد 22، موسسه بیان هدایت نور
 1. جلسه اول، يكشنبه، 10 اردبیهشت 1396
 2. جلسه دوم، دوشنبه، 11 اردبیهشت 1396


شرح دعای 11
مشهد:بلوار شهید دستغیب، خیابان فرهاد، نبش فرهاد 22، موسسه بیان هدایت نور
 1. جلسه اول، شنبه، 2 اردبیهشت 1396
 2. جلسه دوم، يكشنبه، 3 اردبیهشت 1396

شرح نهج البلاغه،خطبه های 58، 59، 60 و 61
مشهد:بلوار شهید دستغیب، خیابان فرهاد، نبش فرهاد 22، موسسه بیان هدایت نور
 1. جلسه اول، دوشنبه، 28 فروردین 1396

شرح نهج البلاغه،خطبه 56 و 57
مشهد:بلوار شهید دستغیب، خیابان فرهاد، نبش فرهاد 22، موسسه بیان هدایت نور
 1. جلسه اول، دوشنبه، 21 فروردین 1396

شرح نهج البلاغه،خطبه 53، 54 و 55
مشهد:بلوار شهید دستغیب، خیابان فرهاد، نبش فرهاد 22، موسسه بیان هدایت نور
 1. جلسه اول، دوشنبه، 14 فروردین 1396

خطبه 52
مشهد:بلوار شهید دستغیب، خیابان فرهاد، نبش فرهاد 22، موسسه بیان هدایت نور
 1. جلسه اول، شنبه، 12 فروردین 1396
 2. جلسه دوم، يكشنبه، 13 فروردین 1396

شرح نهج البلاغه،خطبه 50 و 51
مشهد:بلوار شهید دستغیب، خیابان فرهاد، نبش فرهاد 22، موسسه بیان هدایت نور
 1. جلسه اول، جمعه، 11 فروردین 1396


شرح نهج البلاغه،خطبه 49
مشهد:بلوار شهید دستغیب، خیابان فرهاد، نبش فرهاد 22، موسسه بیان هدایت نور
 1. جلسه اول، پنجشنبه، 10 فروردین 1396