از 28 اردبیهشت تا 8 خرداد جلسات روزهای دوشنبه و پنجشنبه تعطیل می باشد.

تفسیر قرآن کریم، سوره مبارکه انفال
ساعت: 22:00
از 11 خرداد (6 رمضان) تا پایان ماه مبارک رمضان
مشهد:بلوار شهید دستغیب، خیابان فرهاد، نبش فرهاد 22، موسسه بیان هدایت نور

شنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
May 20
30
May 21
31
May 22
1
May 23
2
May 24
3
May 25
4
May 26
5
May 27
6
May 28
7
May 29
8
May 30
9
May 31
10
Jun 01
11
Jun 02
12
Jun 03
13
Jun 04
14
Jun 05
15
Jun 06
16
Jun 07
17
Jun 08
18
Jun 09
19
Jun 10
20
Jun 11
21
Jun 12
22
Jun 13
23
Jun 14
24
Jun 15
25
Jun 16
26
Jun 17
27
Jun 18
28
Jun 19
29
Jun 20
30
Jun 21
31
Jun 22
1
Jun 23
2
خرداد