پیرامون حضرت صدیقه طاهره (س)
ساعت: 20:30
دوشنبه، 9 اسفند 1395
قم:سالاريه ،بلوار ميثم ، کوچه سوم ، پلاک 35

تفسیر قرآن کریم، سوره مبارکه طور
ساعت: 20:30
سه شنبه، 10 اسفند 1395 تا پنجشنبه، 19 اسفند 1395
اصفهان:خیایان مسجد سید ، ساختمان قائمیه

شرح نهج البلاغه،خطبه 191
ساعت: 06:45
چهارشنبه، 11 اسفند 1395 تا جمعه، 20 اسفند 1395
اصفهان:بلوار آیینه خانه ، مسجد النبی

شنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
Feb 18
30
Feb 19
1
Feb 20
2
Feb 21
3
Feb 22
4
Feb 23
5
Feb 24
6
Feb 25
7
Feb 26
8
Feb 27
9
Feb 28
10
Mar 01
11
Mar 02
12
Mar 03
13
Mar 04
14
Mar 05
15
Mar 06
16
Mar 07
17
Mar 08
18
Mar 09
19
Mar 10
20
Mar 11
21
Mar 12
22
Mar 13
23
Mar 14
24
Mar 15
25
Mar 16
26
Mar 17
27
Mar 18
28
Mar 19
29
Mar 20
30
Mar 21
1
Mar 22
2
Mar 23
3
Mar 24
4
اسفند