برنامه جلسات

کلیه جلسات تا تاریخ 21 تیر تعطیل می باشد

تفسیر قرآن کریم،سوره مبارکه توبه
ساعت: 21:15
پنجشنبه، 22 تیر 1396 - جلسات آینده برابر تقویم
مشهد:بلوار شهید دستغیب، خیابان فرهاد، نبش فرهاد 22، موسسه بیان هدایت نور

شرح نهج البلاغه،
ساعت: 21:15
دوشنبه، 26 تیر 1396 - جلسات آینده برابر تقویم
مشهد:بلوار شهید دستغیب، خیابان فرهاد، نبش فرهاد 22، موسسه بیان هدایت نور