شرح نهج البلاغه،خطبه 82 و 84
مشهد:بلوار شهید دستغیب، خیابان فرهاد، نبش فرهاد 22، موسسه بیان هدایت نور
  1. جلسه اول، دوشنبه، 21 اسفند 1396

شرح نهج البلاغه،خطبه 81
مشهد:بلوار شهید دستغیب، خیابان فرهاد، نبش فرهاد 22، موسسه بیان هدایت نور
  1. جلسه اول، دوشنبه، 14 اسفند 1396