شرح نهج البلاغه،خطبه 80
مشهد:بلوار شهید دستغیب، خیابان فرهاد، نبش فرهاد 22، موسسه بیان هدایت نور
  1. جلسه اول، دوشنبه، 18 دی 1396

شرح نهج البلاغه،شرح خطبه 79
مشهد:بلوار شهید دستغیب، خیابان فرهاد، نبش فرهاد 22، موسسه بیان هدایت نور
  1. جلسه اول، دوشنبه، 11 دی 1396

شرح نهج البلاغه،خطبه 77 و 78
مشهد:بلوار شهید دستغیب، خیابان فرهاد، نبش فرهاد 22، موسسه بیان هدایت نور
  1. جلسه اول، دوشنبه، 4 دی 1396

شرح نهج البلاغه،خطبه 76
مشهد:بلوار شهید دستغیب، خیابان فرهاد، نبش فرهاد 22، موسسه بیان هدایت نور
  1. جلسه اول، دوشنبه، 27 آذر 1396

شرح نهج البلاغه،خطبه 75
مشهد:بلوار شهید دستغیب، خیابان فرهاد، نبش فرهاد 22، موسسه بیان هدایت نور
  1. جلسه اول، دوشنبه، 20 آذر 1396

شرح نهج البلاغه،شرح خطبه 73 و 74
مشهد:بلوار شهید دستغیب، خیابان فرهاد، نبش فرهاد 22، موسسه بیان هدایت نور
  1. جلسه اول، دوشنبه، 13 آذر 1396

شرح دعای هجدهم صحیفه سجادیه
اصفهان:مسجد النبی
  1. جلسه اول، دوشنبه، 8 آبان 1396