شرح نهج البلاغه،خطبه 67 و 68
مشهد:بلوار شهید دستغیب، خیابان فرهاد، نبش فرهاد 22، موسسه بیان هدایت نور
  1. جلسه اول، دوشنبه، 16 مرداد 1396

شرح نهج البلاغه،شرح خطبه 66
مشهد:بلوار شهید دستغیب، خیابان فرهاد، نبش فرهاد 22، موسسه بیان هدایت نور
  1. جلسه اول، دوشنبه، 9 مرداد 1396

شرح نهج البلاغه،شرح خطبه 65
مشهد:بلوار شهید دستغیب، خیابان فرهاد، نبش فرهاد 22، موسسه بیان هدایت نور
  1. جلسه اول، دوشنبه، 26 تیر 1396
  2. جلسه دوم، دوشنبه، 2 مرداد 1396