ویژه شب بیست و یکم رمضان 97
مشهد:بلوار شهید دستغیب، خیابان فرهاد، نبش فرهاد 22، موسسه بیان هدایت نور
 1. جلسه اول، سه شنبه، 15 خرداد 1397


شرح صحیفه سجادیه، دعای 23
مشهد:بلوار شهید دستغیب، خیابان فرهاد، نبش فرهاد 22، موسسه بیان هدایت نور
 1. جلسه اول، پنجشنبه، 30 فروردین 1397
 2. جلسه دوم، جمعه، 31 فروردین 1397
 3. جلسه سوم، شنبه، 1 اردبیهشت 1397


شرح صحیفه سجادیه، دعای 19
مشهد:بلوار شهید دستغیب، خیابان فرهاد، نبش فرهاد 22، موسسه بیان هدایت نور
 1. جلسه اول، پنجشنبه، 23 فروردین 1397

تفسیر قرآن کریم،ادامه تفسیر سوره مبارکه توبه
مشهد:بلوار شهید دستغیب، خیابان فرهاد، نبش فرهاد 22، موسسه بیان هدایت نور
 1. جلسه چهاردهم، جمعه، 19 آبان 1396
 2. جلسه پانزدهم، شنبه، 20 آبان 1396
 3. جلسه شانزدهم، يكشنبه، 21 آبان 1396
 4. جلسه هفدهم، دوشنبه، 22 آبان 1396
 5. جلسه هجدهم، سه شنبه، 23 آبان 1396
 6. جلسه نوزدهم، چهارشنبه، 24 آبان 1396
 7. جلسه بیستم، پنجشنبه، 25 آبان 1396
 8. جلسه بیست و یکم، جمعه، 26 آبان 1396
 9. جلسه بیست و دوم، شنبه، 27 آبان 1396
 10. جلسه بیست و سوم، پنجشنبه، 9 آذر 1396
 11. جلسه بیست و چهارم، پنجشنبه، 16 آذر 1396
 12. جلسه بیست و پنجم، پنجشنبه، 23 آذر 1396
 13. جلسه بیست و ششم، پنجشنبه، 30 آذر 1396
 14. جلسه بیست و هفتم، پنجشنبه، 7 دی 1396
 15. جلسه بیست و هشتم، پنجشنبه، 14 دی 1396
 16. جلسه بیست و نهم، پنجشنبه، 21 دی 1396
 17. جلسه سیم، پنجشنبه، 10 اسفند 1396
 18. جلسه سی و یکم، پنجشنبه، 17 اسفند 1396
 19. جلسه سی و دوم، پنجشنبه، 24 اسفند 1396
 20. جلسه سی و سوم، پنجشنبه، 16 فروردین 1397
 21. جلسه سی و چهارم، پنجشنبه، 6 اردبیهشت 1397
 22. جلسه سی و پنجم، پنجشنبه، 13 اردبیهشت 1397