تفسیر قرآن کریم،سوره مبارکه توبه
مشهد:بلوار شهید دستغیب، خیابان فرهاد، نبش فرهاد 22، موسسه بیان هدایت نور
 1. جلسه اول، جمعه، 2 تیر 1396
 2. جلسه دوم، شنبه، 3 تیر 1396
 3. جلسه سوم، يكشنبه، 4 تیر 1396

ویژه شهادت امیرالمومنین، شب بیست و یکم رمضان
مشهد:بلوار شهید دستغیب، خیابان فرهاد، نبش فرهاد 22، موسسه بیان هدایت نور
 1. جلسه اول، پنجشنبه، 25 خرداد 1396

تفسیر قرآن کریم، سوره مبارکه انفال
مشهد:بلوار شهید دستغیب، خیابان فرهاد، نبش فرهاد 22، موسسه بیان هدایت نور
 1. جلسه اول، پنجشنبه، 30 دی 1395
 2. جلسه دوم، پنجشنبه، 7 بهمن 1395
 3. جلسه سوم، پنجشنبه، 17 فروردین 1396
 4. جلسه چهارم، پنجشنبه، 24 فروردین 1396
 5. جلسه پنجم، پنجشنبه، 31 فروردین 1396
 6. جلسه ششم، پنجشنبه، 14 اردبیهشت 1396
 7. جلسه هفتم، پنجشنبه، 11 خرداد 1396
 8. جلسه هشتم، جمعه، 12 خرداد 1396
 9. جلسه نهم، شنبه، 13 خرداد 1396
 10. جلسه دهم، يكشنبه، 14 خرداد 1396
 11. جلسه یازدهم، دوشنبه، 15 خرداد 1396
 12. جلسه دوازدهم، سه شنبه، 16 خرداد 1396
 13. جلسه سیزدهم، چهارشنبه، 17 خرداد 1396
 14. جلسه چهاردهم، پنجشنبه، 18 خرداد 1396
 15. جلسه پانزدهم، جمعه، 19 خرداد 1396
 16. جلسه شانزدهم، شنبه، 20 خرداد 1396
 17. جلسه هفدهم، يكشنبه، 21 خرداد 1396
 18. جلسه هجدهم، دوشنبه، 22 خرداد 1396
 19. جلسه نوزدهم، سه شنبه، 23 خرداد 1396
 20. جلسه بیستم، چهارشنبه، 24 خرداد 1396
 21. جلسه بیست و یکم، جمعه، 26 خرداد 1396
 22. جلسه بیست و دوم، شنبه، 27 خرداد 1396
 23. جلسه بیست و سوم، يكشنبه، 28 خرداد 1396
 24. جلسه بیست و چهارم، دوشنبه، 29 خرداد 1396
 25. جلسه بیست و پنجم، سه شنبه، 30 خرداد 1396
 26. جلسه بیست و ششم، چهارشنبه، 31 خرداد 1396
 27. جلسه بیست و هفتم، پنجشنبه، 1 تیر 1396