بیان، کلیه آثار
اپلیکیشین بیان، شامل کلیه آثار:تفسیر کل قرآن کریم، شرح نهج البلاغه، شرح صحیفه سجادیه، آثار مکتوب و ...
پخش زنده
اپ پخش زنده سخنرانی ها، مخصوص سیستم عامل آندروید
<
آثار مکتوب
این برنامه شامل متن کامل 27 عنوان کتاب از آثار منتشر شده دکتر محمد علی انصاری می باشد. در این برنامه امکان اضافه شدن آثار مکتوبی که در آینده منتشر می شنود نیز پیش بینی شده است.