گلبانگ رهايی

گلبانگ رهایی چهارمین دفتر از مجموعه گرانسنگ درس‌های نهج البلاغه، شرح خطبة 193 معروف به خطبة همام است. در این خطبه صفات و روحیات متقین در حدود110صفت شرح داده شده است. تقوی در نهج البلاغه ناب‌ترین گوهر و دْرّ ثمین شاهواری است که از اقیانوس معارف علوی به کرّات صید می‌شود و در هر بار درخششی نو و چشم‌نواز دارد. امام(ع) در سراسر نهج البلاغه حکایت‌های متقین را بیان فرموده و افق‌هایی نو را دربارة این حقیقت الهی بازمی‌گشاید اما از میان همه آنچه امام(ع) در باب تقوی فرموده است، این خطبه مقامی فراتر و مرتبتی فزون‌تر دارد زیرا در اینجا به بهانة زنده‌دلی تشنه‌کام که جز به مشاهده و رویت اوصاف متقین از زبان حضرت قانع نمی‌شود و دست آخر جان بر سر این ابرام و الحاح می‌گذارد، لب گشوده و قاطبه زوایای نهان و عیان حیات طیبه اهل تقوی را به نمایش می‌نهد. به جرأت می‌توان گفت این کلام امام، جامع‌ترین نقشه راه حصول به فضیلت و تقوی و کامل‌ترین متن درباره این حقیقت نجات‌بخش تمام معارف دینی اسلام است که در این کتاب شرح شده.

قیمت:27,000
انتشار:1393
شابک : 978-964-8472-70-7 انتشارات بیان هدایت نور
}