پس از پیامبر

از حساس‌ترین روزهای تاریخ بشر و اسلام روزهای پرالتهاب پس از پیامبر(ص) بود.برهه‌ای در تاریخ که سرمنشأ بسیاری از حوادث سهمگین در دل زمان شد و پیامدهای آن تا پایان تاریخ زندگی بشر بر کره خاکی جاری است. ایامی که   به‌حق، در مقدرات امت اسلام و زوال و کمال تمدن اسلامی بیشترین سهم را داراست.

خطبه شقشقیه امام علی(ع) در حقیقت جامع‌ترین، دقیق‌ترین و درعین‌حال موجزترین تصویری است که شاهد عینی تمام آن لحظات حساس تاریخ را ارائه می‌دهد. امام در این خطبه، حقایق را عریان و بی‌محابا از دل زمان برون می‌کشد و جاودانه می‌سازد. علاوه بر آن، ایشان الگوی ارائه نقد و تحلیل تمام‌عیار سیاسی را به نمایش می‌گذارد؛ الگویی که شایسته تأمل و اندیشه بسیار است. گویا در این خطبه، ضرب‌آهنگ نواختن تازیانه‌های نقد حاکمیتی بر گرده تاریخ، پرده گوش جان را به لرزه درمی‌آورد و ذهن و ضمیر مخاطب را به اندیشه وا‌می‌دارد.

قیمت:6,500
انتشار:1394
شابک : 978-964-8472-78-3 انتشارات بیان هدایت نور
}