پک صوتی شرح نهج البلاغه

شرح خطبه هاي 87 - ویژگی های متقین

شرح خطبه 109 - آستان جانان

شرح خطبه 154 - سرّ دلبران

شرح خطبه 183 - بانگ رحیل

شرح حکمت 289 - سیمای برادر

شرح نامه 27 -  ولایت مصر

خطبه 176 -  بهار دلها

شرح خطبه 193 - مشتاقی و مهجوری

شرح نامه 53 - ملک تدبیر

شرح نامه 69، نامه به حارث همداني - فروغ حکمت

شرح خطبه 156 و 157 -  حدیث افتتان

شرح خطبه 160 -        پرتوی رحمت

خطبه قاصعه ، 192 -    کارنامه ابلیس

شرح خطبه هاي 224 و 149تجلی عدالت - 

شرح خطبه 198 -   آیین جاودان

شرح خطبه 182 -  جمال بی همتا

شرح خطبه 114 -  آیینه عبرت

خطبه هاي 167 -   تا صبح قیامت

خطبه هاي 190 -  تا صبح قیامت

خطبه1:کارگاه آفرينش 

خطبه2:خاندان وحي 

خطبه3:  اندوه نامه

خطبه4-5 :کشتي نجات

خطبه6-7: گامهاي شيطان 

خطبه8-9 -10:حق و باطل

خطبه11: مشترک با خطبه12 خطبه12: مشترک با خطبه11 

خطبه13-14- 15: زخم نفاق 

خطبه 16: عيار دهر 

خطبه 17: جاهلان مدعی

خطبه 18:آفت اختلاف 

خطبه 19: آهنگ بيداري 

خطبه 20 : كشتي نجات

خطبه 21: نقد پيمان شكنان 

خطبه 22:گامهاي شيطان 

خطبه 23: جمع دنيا و آخرت

خطبه 24: ناله فراق 

خطبه 25: حق و باطل

خطبه 26:روزگار بعثت و رحلت رسول خدا

خطبه 27: توصيف و فلسفه جهاد

خطبه 28: نسبت دنيا و آخرت

شرح خطبه 83 شناخت مراحل زندگي انسان

شرح خطبه  29-نقد همراهان سست عنصر

شرح خطبه  30-پیچیدگی قتل عثمان

شرح خطبه  31-تفاوت طلحه و زبیر

شرح خطبه  32-نقد روزگار و تقسیم چهارگانه اجتماعی

شرح خطبه  33-فلسفه سیاسی امام علی (ع)

شرح خطبه  34-آسیب شناسی جامعه-حقوق حاکمان و مردم

شرح خطبه  35-ستایش بر سنت ابتلای الهی

شرح خطبه  36-هشدار به اصل نهروان

شرح خطبه  37-فضائل ممتاز امام علی (ع)

شرح خطبه  38-شبهه چیست؟

شرح خطبه  39-شکوائیه از فقدان غیرت

شرح خطبه  40-نقد شعار خوارج- ضرورت حکومت

شرح خطبه  41-تفاوت صداقت و نیرنگ

شرح خطبه  42-آرزوهای دراز و تبعیت از هوی دو عامل انحطاط

شرح خطبه  43-تبیین ضرورت جنگ با معاویه

شرح خطبه  44-سرزنش مَصقَله در فرار به شام

شرح خطبه  45-چرایی حمد الهی و نقد صریح دنیا

شرح خطبه  46-دعای سفر

شرح خطبه  47-پیشگویی امام (ع) درباره کوفه

شرح خطبه  48-قاطعیت فرماندهی نظامی  امام (ع)

قیمت:20,000
انتشار:1396
(7) CD
صوتی
بارکد:62625774543166
}