ثقلین
ثقلین برنامه كاربردى برای شیعیان شامل قرآن کریم همراه با ترجمه فارسی ، انگليسى و صوت كامل با ٢ قارى متن نهج البلاغه همراه با ترجمه فارسی متن صحیفه سجادیه همراه با ترجمه فارسی منتخب ادعيه و زيارات همراه با متن عربی و ترجمه فارسی و قرائت ادعيه قبله نما اوقات شرعی و یادآور اذان براساس موقعیت شما تقویم شمسی؛ میلادی و قمری برنامه به دو زبان فارسی و انگلیسی